=Join us=   Online Store ng Bayan    Softbank: 090-8079-4950    Tel.: 052-625-4950 info
You are in: Our Policy

Para sa aming mga CUSTOMERS,

 

Salamat po sa inyong pagtitiwala

 

Kung sa hindi inaasahang pangyayari, handa kaming ibalik ang kabuuan ng inyo salapi kung sa tingin ninyo ay hindi naaayon ang natanggap ninyong produkto base sa inyong order. Tumawag po lamang sa aming telepono at ipaliwanag ang inyong dahilan. Makakaasa kayo ng mabilis na serbisyo mula sa amin.

 

Maraming salamat po sa inyong palaging pagtangkilik.

 

ASIANFOODS Management

Copyright © 2015 All rights reserved
Asianfoods Tatak ng Lasang Pinoy